Vår Historie - Jernbanenes Musikkorps Narvik

LOGO
Gå til innhold

Vår Historie

Om oss
Jernbanens Musikkorps ble stiftet på nyåret 1907, men allerede i 1904 kom seks musikkinteresserte jernbanemenn sammen for å drøfte muligheten for å stifte et musikkorps. Den måten starten, med finansiering av instrument- og notekjøp ble ordnet på, er helt spesiell. De seks stifterne ga 50 kroner hver, et beløp som den gang tilsvarte en hel månedslønn.


Korpset hadde i 2007 100-års jubileum, som ble markert på flere måter, blant annet med jubileumskonsert i egen regi, samt kirkekonsert sammen med Narvik Kirkekor, som også feiret 100 år i 2007.

Her ble det urframført en messe for kor og korps. Komponert og dirigert av Bjørn Andor Drage.

Jernbanens Musikkorps sto som arrangør for det 34 Nord Norske Musikkstevne i jubileumsåret.


Etter at Norsk Jernbanemusikk Forbund ble stiftet 3. november 1950, ble det bestemt at korpsets offisielle navn skulle være Jernbanens Musikkorps Narvik.

I dag regner vi oss som verdens nordligste jernbanekorps.

Korpset trives på turer, noe vi tar sikte på hvert 2. til 3. år. Det kan nevnes at vi var i Frankrike i 1967, Østerrike i 1970, 1974 og 1986, Tyskland i 1974 og 1996, Danmark i 1974 og 1998, Belgia i 1985, Polen i 1986 og 2003 og Calella i Spania 2009 og 2013.


Jernbanens Musikkorps kjøpte i 1996 eget hus, "Jernbanens Musikkorps Narvik Kulturhus" som vi er svært stolte over. Det er Narviks eldste kulturhus som ble bygget i 1902. Her øver vi en til to kvelder hver uke.


*******************


Forspillet startet under den første, spede anleggsperioden ved Ofotbanen; under det engelske anlegget

  • i 1880-årene, sang rallarne til arbeidet og musiserte på fritiden.
  • I Narvik Musikkforening av 1899, hadde derfor de aller fleste musikerne sin bakgrunn i det fremvoksende jernbanemiljøet, i det som snart skulle bli den nye byen Narvik, innerst i Ofotfjorden.

Ouverturen: Men ikke før i

  • 1904 ble det første offisielle orkesteret med direkte tilknytning til jernbanemiljøet, Jernbanepersonalets Orkesterforening, dannet av ansatte ved Ofotbanen. Orkesteret besto av strykere og blåsere, men etter hvert som strykerne fant andre grupperinger i Malmbyen, og tallet på blåsere økte, fant man i
  • 1907 å endre sammensetningen for godt. Samtidig fant man det nødvendig å skyte inn 50,- kroner hver i startkapital (en hel månedslønn!) og døpenavnet ble ”Det Bevingede Hjul”, – mange år senere endret til Jernbanens Musikkorps Narvik.

Oppgavene har vært mange og varierte; helt fra

  • Kong Haakon VII gjestet Narvik på signingsferden i 1907,
  • Kong Chulangkorn og prins Zeki av Siam, samt
  • Keiser Wilhelm II på turistreise anløp Narvik samme året.
Siden den gang har korpset drevet et utpreget kulturelt og sosialt liv i Narvik, men likevel ikke helt glemt gamle dager:

Under den årlige
• Vinterfestuka, som i 2006 feiret sine første 50 år, oppstod ”Ofotbanens Hornmusikkforening” til glede for de fleste. I moderne tid har man dessuten dannet
• eget trad.jazzband, storband, kirkemusikkgruppe og fjellsportsgruppe.
Av større, markante arrangement må nevnes gamle dagers
• Cirkus Tuberkulowsky (til inntekt for tuberkulosesaken), de årlige
• "HabaHaba" - forestillingene for de minste og våre dagers
• Svarta Bjørn-marsj (Norges største turmarsj !).
Solister har blant flere vært
• Jan Høiland, Terje Stensvold, Steinar Ofsdal, Ole Edvard Antonsen, Mari Eriksmoen, Frode Thingnæs samt gruppen ”Bjelleklang”.


Arrangør og vertskap for:

• norske jernbanemusikkstevner i 1957, 1972 og 1990
• seks nord-norske musikkstevner i perioden 1935 - 2007
• utenlandske musikkorps fra Sverige, Danmark, Finland, Østerrike og Polen.


Turnéer & reiseliv: Utenbys og utenlands har korpset swinget seg nær sagt fra tidenes morgen og lenge før slike reiser ble alminnelig; - med tog til
• Sverige allerede i 1906 og med første buss på den nye mellomriksveien E10 til Kiruna i 1983.

Senere til halve Europa:

• Danmark, Frankrike, Østerrike, Belgia, Tyskland og Nowy Sacz, vår polske vennskapsby.

I gamlelandet er alle landsdelene besøkt opptil flere ganger, - fra

• Nordkapp i nord, til Stavanger i syd og med alle de store jernbanebyene i mellom.


Reviret: Egne huler har korpset hatt lenge: Like etter krigen fikk man hand om en mindre

• hytte på Bjørnfjell / Riksgrensen. Denne ble senere erstattet med en praktbygning i samme området fra 1880-årene der veggene inneholdt historie fra både 1905 og 1940. – Hytten ble avhendet da korpset kjøpte sitt eget øvingslokale i 1996:
• ”Gamle Logen” som er Narviks eldste kulturhus, opprinnelig bygget av en avholdslosje i 1902, senere benyttet til møter, teater, kabareter, konserter, brytestevner og foredrag. Bygningen er unik og medlemmene pynter og steller på den så godt de kan og makter, ikke minst økonomisk.


Konkurranser: Aldri tapt en konkurranse:
• 1973 ble korpset nr 2 i en nordnorsk musikkonkurranse i Sortland.
• 1987 nr 1 og mester i NM for jernbanemusikkorps i Oslo Konserthus.
• 1988 kretsmester for Nordre Nordland og Sør-Troms krets av NMF i Stokmarknes.


Allianser: Vi er tilsluttet:

• Norsk Jernbanemusikkforbund (NJMF) / Federation Internationale des Sosietes Artistique et Intellectuelles de Cheminots (FISAIC)
• Nord-Norges Musikkforbund (NNMF)
• Norges Musikkorps Forbund (NMF)
• Norges Folkesportforbund / Internationaler Volksport Verband (IVV)
• Rallarklubben av malmbyen Narvik.


Honoreringer:
• 1982, under Vinterfestuka, tildelt "Sølvslegga" for kvalitativt gode bidrag gjennom mange år.
• 1987 Narvik kommunes kulturpris.


Coda / status: God økonomi:

• Eier fast eiendom og andre verdier for over 2 mill. kroner.
• Omsetter for over ½ mill. kroner i året.
• I 2003 ble korpset tildelt administrasjonen av det nyopprettede HV-15 Musikkorps, som i hovedsak består av musikere fra egne rekker. Dette innebærer at vi kan dra nytte av Forsvarets musikktradisjoner og instruktører.
Jernbanens Musikkorps Narvik
Brugata 5
8517 Narvik
Øvingsadresse: Brugata 5   Øvelser: tirsdager 19.00-22.00
E-mail: post@jmknarvik.no
Tilbake til innholdet